نتایج آزمون غربالگری (درون دانشکده ای) المپیاد علمی مشخص شد.

بازدید : 0

Home » اخبار و رویدادها » نتایج آزمون غربالگری (درون دانشکده ای) المپیاد علمی مشخص شد.

بازدیدها: 0

نتایج آزمون غربالگری درون دانشکده ای المپیاد علمی مشخص شد. در این آزمون جمعی از دانشجویان دانشکده های پرستاری و بهداشت در حیطه های شش گانه المپیاد (استدلال بالینی، آموزش پزشکی، تفکر علمی در علوم پایه، کارآفرینی، مدیریت نظام سلامت و مطالعات بین رشته ای و علوم انسانی) با یکدیگر به رقابت پرداختند. در نهایت از هر حیطه سه نفر به عنوان نفرات برتر انتخاب شدند.

شایان ذکر است نفرات برگزیده دراین آزمون در آزمون غربالگری کشوری که در تاریخ ۲۲  فروردین ۹۹ در دانشگاه علوم پزشکی جهرم برگزار خواهد شد با دانشگاههای دیگر رقابت خواهند نمود. 

اسامی برگزیدگان به شرح زیر می باشد: