نخستین رویداد انتقال تجربیات آموزشی دانشجویان علوم پزشکی برگزار می گردد.

Home » اطلاعیه‌ها » نخستین رویداد انتقال تجربیات آموزشی دانشجویان علوم پزشکی برگزار می گردد.

بازدیدها: 3

کمیته دانشجویی توسعه آموزش در مرکز مطالعات و توسعه دانشگاه علوم پزشکی جهرم با همکاری انجمن علمی دانشجویی در حوزه معاونت فرهنگی دانشجویی آن دانشگاه تصمیم به برگزاری نخستین “رویدادانتقال تجربیات آموزشی دانشجویان علوم پزشکی” دراوایل اردیبهشت ۱۴۰۱ دارد.

دانشجویان علاقه مند می توانند تجارب خود را حداکثر تا ۲۰ فروردین ماه ارسال نمایند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به فایل زیر مراجعه نمائید.