نسخه بازنگری شده شیوه نامه ارزشیابی دانش پژوهی آموزشی تصویب شد.

Home » اطلاعیه‌ها » نسخه بازنگری شده شیوه نامه ارزشیابی دانش پژوهی آموزشی تصویب شد.

بازدیدها: 0

  • با عنایت به تجارب کسب شده در زمینه اجرای شیوه نامه ارزشیابی دانش پژوهی آموزشی و بازخوردهای ارائه شده در این زمینه، نسخه بازنگری شده شیوه نامه مذکور که با انجام بررسی­های کارشناسی گسترده و نظرخواهی از دانشگاه­ها/دانشکده های علوم پزشکی کشور توسط کمیته کشوری دانش پژوهی آموزشی تدوین شده، در نشست مورخ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ هیأت ممیزه مرکزی مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.
  • جهت اطلاع از نسخه بازنگری شده شیوه نامه ارزشیابی دانش پژوهی آموزشی و جدول شماره ۱۵ گزارش فعالیت­های آموزشی و پژوهشی اعضای هیأت علمی بر اساس آیین­نامه ارتقای سال ۹۵ به فایل لینک شده مراجعه نمائید.