نفرات برتر جشنواره ملی ایثار در مرحله کشوری به عنوان دانشجوی استعداد درخشان معرفی می شوند.

Home » اطلاعیه‌ها » نفرات برتر جشنواره ملی ایثار در مرحله کشوری به عنوان دانشجوی استعداد درخشان معرفی می شوند.

بازدیدها: 1

قابل توجه دانشجویان معزز شاهد و ایثارگر

بر طبق قسمت “د” بند ۲-۱ ماده ۲ آئین نامه ” تسهیلات آموزشی، پژوهشی و رفاهی ویژه استعدادهای درخشان”،   نفرات اول تا سوم جشنواره جایزه ملی ایثار در مرحله کشوری به عنوان دانشجوی استعداد درخشان اطلاق خواهند شد.