چارت فرآیند برگزاری جشنواره اشتراک¬گذاری تجربه¬های ارزشمند (اِتا)

Home » اطلاعیه‌ها » چارت فرآیند برگزاری جشنواره اشتراک¬گذاری تجربه¬های ارزشمند (اِتا)

بازدیدها: 0

در راستای آشنایی با روند برگزاری جشنواره “اشتراک­ گذاری تجربه­ های ارزشمند (اِتا) دانشجویان علوم پزشکی در تحقق پاسخگویی اجتماعی” در سراسر کشور، بدین وسیله چارت فرآیند برنامه مذکور به شرح زیر ارائه می گردد.