کارگاه آشنایی با روشهای طراحی سوال و ارزشیابی دانشجو برگزار شد.

بازدید : 0

Home » اخبار و رویدادها » کارگاه آشنایی با روشهای طراحی سوال و ارزشیابی دانشجو برگزار شد.

بازدیدها: 0

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان ” کارگاه آشنایی با روشهای طراحی سوال و ارزشیابی دانشجو ” در روز دوشنبه و سه شنبه مورخ   ۱۷و ۱۸ تیرماه ۹۸ درسالن کنفرانس دانشکده علوم پزشکی لارستان برگزار شد.

در این کارگاه دو روزه دکتر گندمکار و دکتر خباز مافی نژاد به عنوان مدرسین این کارگاه ۳۵ نفر از اساتید را با انواع روش های ارزشیابی دانشجو و همچنین نحوه طراحی سوال در آزمون های تئوری و عملی آشنا نمودند.

گفتنی است این کارگاه توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشکده علوم پزشکی لارستان برگزار شده است. ملیحه پورکیانی سرپرست مرکز مطالعات وتوسعه آموزش پزشکی دانشکده علوم پزشکی لارستان گفت : توانمند سازی اساتید یکی از مهمترین راهکارهای پیشرفت و توسعه علمی و پژوهشی دانشگاه ها است. زیرا شاهراه انتقال داده های علمی به دانشجویان، اساتید محترم دانشگاه هستند.