کارگاه آموزشی “نحوه ارائه در کنفرانسهای بین المللی” برگزار گردید.

بازدید : 0

Home » اخبار و رویدادها » کارگاه آموزشی “نحوه ارائه در کنفرانسهای بین المللی” برگزار گردید.

بازدیدها: 0

کارگاه توانمندسازی در حوزه ی تقویت مهارت های ارائه در سمینارها و کنفرانسهای بین المللی با عنوان “How to present in an international conference‘ به شیوه ی مجازی با همکاری واحد بین الملل و واحدEDC   دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان با سخنرانی سرکار خانم دکتر نسرین شکرپور از اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز برگزار گردید.

اساتید شرکت کننده در این کارگاه مجازی چهار ساعته با نحوه شروع ارائه، مطرح کردن عنوان، ارائه اسلایدها، انواع تصاویر بصری، نحوه جمع بندی و پاسخگویی به سؤالات به صورت نظری و عملی آشنا شدند.