کارگاه ” ارزیابی توانمندی دانشجویان در محیط شبیه سازی شده و ارزیابی درمحیط واقعی” برگزار گردید.

بازدید : 0

Home » اخبار و رویدادها » کارگاه ” ارزیابی توانمندی دانشجویان در محیط شبیه سازی شده و ارزیابی درمحیط واقعی” برگزار گردید.

بازدیدها: 0

کارگاه ” ارزیابی توانمندی دانشجویان در محیط شبیه سازی شده و ارزیابی درمحیط واقعی” از سلسله کارگاههای دوره مشترک توانمندسازی اساتید دانشگاه علوم پزشکی جهرم و دانشکده های علوم پزشکی لارستان و گراش  با سخنرانی خانم دکتر نجفی پور از اساتید هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی جهرم برگزار گردید. در این کارگاه دو ساعته که به صورت مجازی ارائه شد، اساتید با انواع ارزیابی دانشجویان در محیطهای شبیه سازی شده و واقعی بالینی، آزمونهای آسکی، داپس و ارزیابی همتا آشنا شدند.