کارگاه تفسیر آزمایش به همت کمیته دانشجویی دانشکده پرستاری برگزار می گردد

Home » اطلاعیه‌ها » کارگاه تفسیر آزمایش به همت کمیته دانشجویی دانشکده پرستاری برگزار می گردد

بازدیدها: 0

کارگاه “تفسیر آزمایش” به همت کمیته دانشجویی دانشکده پرستاری، ویژه دانشجویان این دانشکده در روزهای دوشنبه مورخ ۹۹/۱۱/۲۰ و سه شنبه مورخ ۹۹/۱۱/۲۱ ساعت ۲۱-۱۹ با حضور جناب آقای دکتر اخضری، به صورت حضوری و مجازی برگزار می گردد.

دانشجویان علاقه مند می توانند جهت حضور در این کارگاه به سالن آمفی تئاتر دانشکده پرستاری و یا لینک vc.larums.ac.ir/nursing مراجعه نمایند.