کارگاه خلاقیت و ایده پردازی با رویکرد جشنواره ایده های نوآورانه برگزار خواهد شد.

Home » اطلاعیه‌ها » کارگاه خلاقیت و ایده پردازی با رویکرد جشنواره ایده های نوآورانه برگزار خواهد شد.

بازدیدها: 3

در راستای آماده سازی دانشجویان جهت چهارمین جشنواره دانشجویی ایده های نوآورانه،  کمیته دانشجویی توسعه آموزش دانشکده با همکاری کمیته توانمندسازی اساتید کارگاهی با عنوان “خلاقیت و ایده پردازی با رویکرد جشنواره ایده های نوآورانه” با سخنرانی سرکار خانم دکتر مصلی نژاد، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در روز سه شنبه مورخ ۳۰ آذر ماه ساعت ۱۲:۳۰ الی ۱۴:۳۰ به صورت وبیناری برگزار خواهد نمود.

 

* لطفا هنگام ورود به کارگاه، نام و نام خانوادگی خود را به همراه نام دانشکده به صورت انگلیسی تایپ نمائید.

*جهت دریافت گواهی، فرم ثبت نام و فرم ارزشیابی کارگاه (که در پایان جلسه ارائه می شود) الزامیست.