کارگاه خلاقیت و ایده پردازی با رویکرد جشنواره ایده های نوآورانه در ۵ دیماه برگزار خواهد شد.

Home » اطلاعیه‌ها » کارگاه خلاقیت و ایده پردازی با رویکرد جشنواره ایده های نوآورانه در ۵ دیماه برگزار خواهد شد.

بازدیدها: 8

پیرو اطلاعیه قبلی برگزاری کارگاه خلاقیت و ایده پردازی با رویکرد جشنواره ایده های نوآورانهبه اطلاع می رساند کارگاه مذکور در تاریخ ۵ دیماه ساعت ۱۲:۳۰ الی ۱۴:۳۰ به صورت وبیناری برگزار خواهد شد.

 

لینک فرم ثبت نام: https://forms.gle/cz2jtz8FVkrD5scf8

لینک ادوبی کانکت شرکت در کارگاه: http://vc.larums.ac.ir/edc