کارگاه ” روشهای نوین تدریس با رویکرد یادگیرنده محور” برگزار گردید.

بازدید : 0

Home » اخبار و رویدادها » کارگاه ” روشهای نوین تدریس با رویکرد یادگیرنده محور” برگزار گردید.

بازدیدها: 0

کارگاه ” روشهای نوین تدریس با رویکرد یادگیرنده محور ” از سلسله کارگاههای دوره مشترک توانمندسازی اساتید دانشگاه علوم پزشکی جهرم و دانشکده های علوم پزشکی لارستان و گراش  با سخنرانی خانم دکتر جمشیدیان از اساتید هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار گردید. در این کارگاه دو ساعته که به صورت مجازی ارائه شد، اساتید با روشهای نوین تدریس و روش آموزش به کمک بحث گروهی آشنا شدند.