کارگاه ” سرقت ادبی و راهکارهای جلوگیری از آن” برگزار گردید.

بازدید : 0

Home » اخبار و رویدادها » کارگاه ” سرقت ادبی و راهکارهای جلوگیری از آن” برگزار گردید.

بازدیدها: 1

کارگاه ” سرقت ادبی و راهکارهای جلوگیری از آن ” به همت واحد امور بین الملل دانشکده و با همکاری مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی با سخنرانی خانم شکرپور از اساتید هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز به صورت کشوری برگزار گردید. در این کارگاه چهار ساعته که به صورت مجازی ارائه شد، اساتید با انواع موارد سرقت ادبی و شیوه های پیشگیری از آنها آشنا شدند.