کارگاه چگونه پروپوزال یک طرح نوآورانه را تدوین و داوری کنم، برگزار شد.

بازدید : 0

Home » اخبار و رویدادها » کارگاه چگونه پروپوزال یک طرح نوآورانه را تدوین و داوری کنم، برگزار شد.

بازدیدها: 0

کارگاه “چگونه پروپوزال یک طرح نوآورانه را تدوین و داوری کنم”، با حضور آقای دکتر میرزازاده و جمعی از اساتید هیئت علمی دانشکده علوم پزشکی لارستان، با هماهنگی مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشکده به صورت مجازی برگزار گردید. در این کارگاه یک روزه، اساتید با نحوه تدوین و داوری طرحهای نوآورانه آموزشی آشنا شدند.