کارگاه “خلاقیت و ایده پردازی با رویکرد جشنواره ایده های نوآورانه” برگزار گردید.

بازدید : 0

Home » اخبار و رویدادها » کارگاه “خلاقیت و ایده پردازی با رویکرد جشنواره ایده های نوآورانه” برگزار گردید.

بازدیدها: 153

کارگاه ” خلاقیت و ایده پردازی با رویکرد جشنواره ایده های نوآورانه” از سلسله کارگاههای دوره مشترک توانمندسازی اساتید دانشگاه علوم پزشکی جهرم و دانشکده های علوم پزشکی لارستان و گراش  با سخنرانی خانم دکتر مصلی نژاد از اساتید هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی جهرم برگزار گردید.

در این کارگاه دو ساعته که به صورت مجازی ارائه شد، اساتید و دانشجویان با تکنیکهای مختلف ایده پردازی و نمونه طرحهای ارائه شده در جشنواره ایده های نوآورانه آشنا شدند.