کارگاه ” آشنایی یادگیری مبتنی بر تیم (TBL)” برگزار گردید.

بازدید : 0

Home » اخبار و رویدادها » کارگاه ” آشنایی یادگیری مبتنی بر تیم (TBL)” برگزار گردید.

بازدیدها: 0

کارگاه ” آشنایی یادگیری مبتنی بر تیم (TBL)” از سلسله کارگاههای دوره مشترک توانمندسازی اساتید دانشگاه علوم پزشکی جهرم و دانشکده های علوم پزشکی لارستان و گراش  با سخنرانی خانم دکتر نجفی پور از اساتید هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی جهرم برگزار گردید.

در این کارگاه دو ساعته که به صورت مجازی ارائه شد، اساتید با شیوه تدریس مبتنی بر تیم و نحوه اجرای آن آشنا شدند.