کارگاه ” چگونه یک جلسه یا دوره آموزشی را برنامه ریزی نماییم؟” برگزار گردید.

بازدید : 0

Home » اخبار و رویدادها » کارگاه ” چگونه یک جلسه یا دوره آموزشی را برنامه ریزی نماییم؟” برگزار گردید.

بازدیدها: 2

کارگاه ” چگونه یک جلسه یا دوره آموزشی را برنامه ریزی نماییم؟” از سلسله کارگاههای دوره مشترک توانمندسازی اساتید دانشگاه علوم پزشکی جهرم و دانشکده های علوم پزشکی لارستان و گراش  با سخنرانی خانم دکتر نجفی پور و خانم دکتر مصلی نژاد از اساتید هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی جهرم برگزار گردید.

در این کارگاه دو ساعته که به صورت مجازی ارائه شد، اساتید با مفاهیم برنامه ریزی ، برنامه ریزی آموزشی، سطوح برنامه ریزی، مدلهای برنامه ریزی آموزشی و طراحی آموزشی بر اساس مدلهای مختلف آشنا شدند.