کنفرانس علمی اعتباربخشی برگزار می گردد.

Home » اطلاعیه‌ها » کنفرانس علمی اعتباربخشی برگزار می گردد.

بازدیدها: 5

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشکده علوم پزشکی لارستان در نظر دارد کنفرانس علمی با موضوع “اعتباربخشی” ویژه اساتید هیئت علمی در تاریخ ۱۲/ ۰۳/ ۱۴۰۰ ساعت ۱۰ الی ۱۲ با سخنرانی سرکار خانم دکتر کشتکاران به صورت مجازی برگزار نماید. لذا از اساتید ارجمند جهت شرکت در این کارگاه دعوت به عمل می آید.