بازدیدها: 1139

فرم ارزشیابی کارگاه آموزشی

با تکمیل این فرم، در نظرسنجی شرکت نمایید.
(موارد ستاره دار، فیلدهای الزامی هستند)

از آنجاييكه هدف از هر نوع ارزشيابي ارائه بازخورد جهت بهبود عملكرد مي باشد ، خواهشمند است با ارائه نقطه نظرات خود در رابطه با  موارد زير ما را در برنامه ريزيهاي آينده راهنمايي فرماييد.

  • DD slash MM slash YYYY
  • ده منهای شش =