بازدیدها: 3

فرم ارزشیابی کارگاه آموزشی

با تکمیل این فرم، در نظرسنجی شرکت نمایید.
(موارد ستاره دار، فیلدهای الزامی هستند)

از آنجاييكه هدف از هر نوع ارزشيابي ارائه بازخورد جهت بهبود عملكرد مي باشد ، خواهشمند است با ارائه نقطه نظرات خود در رابطه با  موارد زير ما را در برنامه ريزيهاي آينده راهنمايي فرماييد.

  • Date Format: DD slash MM slash YYYY
  • هفت منهای یک =