اخبار و رویدادها

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان

اعضای شورای مرکزی کمیته دانشجویی در دانشکده پرستاری و بهداشت مشخص گردید.
پیرو برگزاری انتخابات جهت تعیین اعضای شورای مرکزی کمیته دانشجویی دانشکده بهداشت، افراد زیر به عنوان شورای مرکزی این کمیته ...
کارگاه آموزشی “آموزش مبتنی بر شواهد” برگزار گردید.
کارگاه " آموزش مبتنی بر شواهد" از سلسله کارگاه های دوره مشترک توانمندسازی اساتید دانشگاه علوم پزشکی جهرم و دانشکده ...
کارگاه “خلاقیت و ایده پردازی با رویکرد جشنواره ایده های نوآورانه” برگزار گردید.
کارگاه " خلاقیت و ایده پردازی با رویکرد جشنواره ایده های نوآورانه" از سلسله کارگاههای دوره مشترک توانمندسازی اساتید دانشگاه ...
کارگاه ” آشنایی یادگیری مبتنی بر تیم (TBL)” برگزار گردید.
کارگاه " آشنایی یادگیری مبتنی بر تیم (TBL)" از سلسله کارگاههای دوره مشترک توانمندسازی اساتید دانشگاه علوم پزشکی جهرم و ...
کارگاه آموزشی “نحوه ارائه در کنفرانسهای بین المللی” برگزار گردید.
کارگاه توانمندسازی در حوزه ی تقویت مهارت های ارائه در سمینارها و کنفرانسهای بین المللی با عنوان "How to present ...
کارگاه آموزشی “جایگاه و کاربرد نقشه های مفهومی و ذهنی در آموزش علوم پزشکی” برگزار گردید.
کارگاه " جایگاه و کاربرد نقشه های مفهومی و ذهنی در آموزش علوم پزشکی" از سلسله کارگاه های دوره مشترک ...
کارگاه ” روشهای نوین تدریس با رویکرد یادگیرنده محور” برگزار گردید.
کارگاه " روشهای نوین تدریس با رویکرد یادگیرنده محور " از سلسله کارگاههای دوره مشترک توانمندسازی اساتید دانشگاه علوم پزشکی ...
کارگاه ” ارزیابی توانمندی دانشجویان در محیط شبیه سازی شده و ارزیابی درمحیط واقعی” برگزار گردید.
کارگاه " ارزیابی توانمندی دانشجویان در محیط شبیه سازی شده و ارزیابی درمحیط واقعی" از سلسله کارگاههای دوره مشترک توانمندسازی ...
کارگاه ” انواع آزمونها و استانداردهای تدوین آن” برگزار گردید.
کارگاه " انواع آزمونها و استانداردهای تدوین آن" از سلسله کارگاههای دوره مشترک توانمندسازی اساتید دانشگاه علوم پزشکی جهرم و ...
کارگاه ” سرقت ادبی و راهکارهای جلوگیری از آن” برگزار گردید.
کارگاه " سرقت ادبی و راهکارهای جلوگیری از آن " به همت واحد امور بین الملل دانشکده و با همکاری ...
مدرسه تابستانه آموزشی به همت واحد استعداد درخشان و با همکاری کمیته دانشجویی توسعه آموزش برگزار گردید.
مدرسه تابستانه آموزشی به همت واحد استعداد درخشان و با همکاری کمیته دانشجویی توسعه آموزش برگزار گردید. در این رویداد ...
کارگاه ” اخلاق در آموزش، رفتار حرفه ای و تعهد حرفه ای” برگزار گردید.
کارگاه " اخلاق در آموزش، رفتار حرفه ای و تعهد حرفه ای" از سلسله کارگاههای دوره مشترک توانمندسازی اساتید دانشگاه ...