گواهی شرکت در کارگاه “خلاقیت و ایده پردازی با رویکرد جشنواره ایده های نوآورانه”

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشکده علوم پزشکی لارستان

گواهی شرکت در کارگاه “خلاقیت و ایده پردازی با رویکرد جشنواره ایده های نوآورانه”

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : -شرکت-در-کارگاه-خلاقیت-و-.pdf
file size : 305 KB
دانلود