گواهی کارگاه‌ها

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشکده علوم پزشکی لارستان

گواهی شرکت در کارگاه مهارت کنترل خشم در محیطهای بالینی

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : -شرکت-در-کارگاه-مهارت-کنترل-خشم-در-محیطهای-بالینی1.pdf
file size : 253 KB
دانلود

گواهی شرکت در کارگاه چالشهای اخلاقی در مراقبت از بیماران مبتلا به کوید ۱۹

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : -شرکت-در-کارگاه-چالشهای-اخلاقی-در-مراقبت1.pdf
file size : 257 KB
دانلود

گواهی شرکت در کارگاه اصول خلاصه نویسی مقاله جهت کنگره ها

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : 1گواهي-شركت-در-كارگاه-اصول-خلاصه-نويسي-مقاله.pdf
file size : 255 KB
دانلود

گواهی شرکت در کارگاه شبیه سازی و تکنولوژی های به روز آموزش مبتنی بر واقعیت افزوده و واقعیت مجازی

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : 1گواهی-شرکت-در-کارگاه-شبیه-سازی.pdf
file size : 264 KB
دانلود

گواهی شرکت در کارگاه تولید محتوا

بازدیدها: 12

بازدیدها: 12

file name : 1گواهی-شرکت-در-کارگاه-تولید-محتوا.pdf
file size : 278 KB
دانلود

گواهی شرکت در کارگاه بازی سازی در آموزش

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : -شرکت-در-کارگاه-بازی-سازی1.pdf
file size : 268 KB
دانلود

گواهی شرکت کنندگان در کارگاه ایده خلاقانه

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : -شرکت-کنندگان-در-کارگاه-ایده-خلاقانه1.pdf
file size : 247 KB
دانلود

گواهی شرکت در کارگاه اخلاق در آموزش مجازی

بازدیدها: 12

بازدیدها: 12

file name : -شرکت-در-کارگاه-اخلاق-در-آموزش-مجازی.pdf
file size : 242 KB
دانلود

گواهی شرکت کنندگان در کارگاه “نحوه تدوین plan course با تاکید بر اهداف آموزشی”

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : -تدوین-plan-course-با-تاکید-بر-اهداف-آموزشی.pdf
file size : 298 KB
دانلود

گواهی شرکت کنندگان در دوره فوتوشاپ با رویکرد طراحی پوستر

بازدیدها: 154

بازدیدها: 154

file name : -دوره-فوتوشاپ.pdf
file size : 8 MB
دانلود

گواهی شرکت کنندگان در کارگاه توانمندسازی اساتید (اخلاق در آموزش، رفتار حرفه ای و تعهد حرفه ای)

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : -کارگاه-اخلاق-در-آموزش،-رفتار-حرفه-ای-و-تعهد-حرفه-ای.pdf
file size : 431 KB
دانلود

گواهی شرکت کنندگان در کارگاه توانمندسازی اساتید (چطور یک جلسه آموزشی را برنامه ریزی نمائیم؟)

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : -کارگاه-چطور-یک-جلسه-آموزشی-را-برنامه-ریزی-نمائیم؟.pdf
file size : 8 MB
دانلود