اعضای شورای راهبری آموزش پاسخگو

بازدیدها: 13 اعضا سمت در دانشکده سمت در شورای راهبری آموزش پاسخگو دکتر محسن سلمان پور   رئیس دانشکده علوم پزشکی لارستان   رئیس دکتر مریم عبدالهی معاون آموزشی دانشکده علوم پزشکی لارستان نائب رئیس دکتر مهکامه عاشورپور مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی ودبیرکارگروه پاسخگویی  اجتماعی وعدالت اموزشی دانشکده دبیر دکتر حسن فزونی…

ادامه مطلب

معرفی آموزش پاسخگو و جامعه نگر

بازدیدها: 10به منظور توسعه و تقویت آموزش پزشکی پاسخگو و تربیت دانش آموختگان علوم پزشکی با بینش جامعه نگر و ارائه فعالیت های خدماتی، آموزشی و تحقیقاتی در جهت پاسخ به چالش ها و اولویت های سلامت جامعه تحت پوشش، لازم است بین معاونت آموزشی و دانشکده های مختلف مشارکت کننده در برنامه به منظور…

ادامه مطلب

اهداف مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

بازدیدها: 0 بهبود پایش و ارزشیابی نظام آموزشی در محور استاد شناسایی افراد با استعداد و عملکردهای درخشان، طبقه بندی آنها به شیوه های علمی وایجاد شرایط جهت شکوفایی آنها. گسترش و توان نوآوری، ابداع ، خلاقیت ، توان رهبری وکارآفرینی در دانشجویان استعداد درخشان. زمینه سازی برای بهره گیری از خلاقیت و طرح ها…

ادامه مطلب

پیشینه مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

بازدیدها: 0مرکز مطالعات  و توسعه آموزش علوم پزشکی لارستان از اسفندماه ۹۳ در ساختار معاونت آموزشی دانشکده با هدف توسعه کیفیت آموزش ایجاد شده است . نظر به اینکه این مرکز با امور کیفی مرتبط با آموزش سروکار دارد ، مدیریت و برنامه ریزی در این مجموعه هم از پیچیدگی های خاص خود برخوردار است…

ادامه مطلب

کمیته دانشجویی توسعه آموزش

بازدیدها: 49معرفی: واحد کمیته دانشجویی به عنوان یکی از واحدهای مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشکده علوم پزشکی به منظور توسعه و بهبود کیفیت آموزش تئوری و عملی گروه علوم پزشکی، از طریق دانشجویان، ارزشیابی آموزشی و پژوهشی در آموزش و تصمیم گیری های کلان آموزشی دانشگاه با توجه به پاسخگویی به نیازهای روز…

ادامه مطلب

کمیته المپیاد علمی

بازدیدها: 43معرفی: امروزه همه جوامع برای دستیابی به یک توسعه پایدار تلاش می کنند و محور توسعه پایدار، انسان سالم، آموزش دیده و متفکر است. در این میان دانشگاههای علوم پزشکی به عنوان متولیان اصلی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نقش مهمی در رسیدن به این هدف ایفا می کنند. در نقشه جامع علمی کشور…

ادامه مطلب