کمیته جشنواره شهید مطهری

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشکده علوم پزشکی لارستان

Home » محتوا » کمیته جشنواره شهید مطهری

بازدیدها: 24

معرفی:

حوزه آموزش نقش بسیار پررنگ و اثرگذار در نظام سلامت کشور به عهده دارد . بدون شک اعتلای نظام سلامت در گرو ارتقاء نظام آموزش عالی سلامت به عنوان متولی تربیت وتامین منابع انسانی متعهد، متخصص، کارآمد و کارآفرین و مبتنی بر نیازهای بومی و ملی می باشد. سرمایه گذاری در این خصوص بسیار اهمیت داشته و در راستای توسعه پایدار جوامع و رسیدن به جامعه دانایی محور امری است اجتناب ناپذیر. بدیهی است یکی از موثرترین روشها در این راستا، شناسایی و ارج نهادن به تلاشهای سازمان یافته ای است که به منظور ایجاد تحول و نوآوری در آموزش صورت می گیرد، تا آموزش از حالت روزمرگی و اسارت و چارچوب ها بیرون آمده و در پرتو سیاستگذاری و برنامه ریزی صحیح، نقش بسیار مهم خود را در افق روشن کشور ایفا نماید.

در سالهای اخیر جشنواره شهید مطهری همزمان با سالگرد شهادت اسوه علم و ایمان و عصاره اندیشه های اسلام استاد شهید مطهری (ره) و با هدف ترویج و گرامیداشت فرایندها و اقدامات اثرگذار در آموزش علوم پزشکی کشور برگزار می گردد.  جشنواره شهید مطهری رخدادی آموزشی است که به ابتکار مرکز امور هیات علمی وزارت بهداشت از سال۱۳۸۷ کلید خورد و ۶ دوره آن با مسئولیت این مرکز برگزار شد. پس از آن با توجه به سنخیت موضوعی جشنواره با فعالیتهای مرکز مطالعات توسعه آموزش علوم پزشکی، این مرکز برگزاری جشنواره را بر عهده  گرفت. تاکنون ۱۲ دوره جشنواره شهید مطهری با هدف ارتقاء فرایندهای آموزشی علوم پزشکی برگزار شده است.

جشنواره شامل دو بخش دانشگاهی و کشوری است، در بخش دانشگاهی معاونت آموزشی وزارت بهداشت از هر دانشگاه می خواهد در حیطه های مشخص آموزشی ، فرآیندها و فعالیت های برتر و ارزشمندی در آن سال صورت گرفته شناسایی کرده و برترین ها را بر اساس مکانیسم خود دانشگاه به مرحله کشوری معرفی کند تا در بخش کشوری بهترین ها انتخاب و به عنوان فرآیندهای برتر کشوری معرفی شوند. پس از ابلاغ دستورالعمل و ارسال شیوه برگزاری جشنواره به دانشگاه ها، دانشگاه ها برای شناسایی فعالان این حوزه اعلام فراخوان می کنند و تیم هایی که بر روی فرآیندهای آموزشی نوآورانه در دانشگاه به طور عملی کار کرده اند، فراخوان می شوند. گفتمان جشنواره نیز مبتنی بر “انجام داده ام” است؛ بنابراین کسانی که صرفا  صاحب نظریه و ایده ای اجرا نشده باشند امکان شرکت در جشنواره را نمی یابند. در ادامه تیم ها فرآیندهای خود را ارسال می کنند و هیات های داوری فرآیندها را بررسی و تعدادی از آن ها را با توجه به معیارهای خاصی انتخاب می کنند؛ پس از آن هر دانشگاه مجاز به ارسال یک فرآیند در هر حیطه است که در مجموع ۶ فرآیند می شود. فرآیندها به دبیرخانه جشنواره کشوری که در مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی معاونت آموزشی وزارت بهداشت مستقر است ارسال می شود و سپس فرآیندها به صورت کشوری داوری می شود تا برخورداری آن ها از مولفه های و شاخص های حداقلی به صورت دوباره بررسی شود؛ عمدتا این بررسی برخوردار از یک حالت رقابتی و مقایسه ای است تا برترین فرآیندهای کشوری انتخاب شود.

اهداف کلی:

  • شناسایی و طراحی فعالیتهای نوآورانه جدید آموزشی و معرفی آن به عنوان الگو در سطح دانشگاهی و کشوری 
  • ارتقاء فرایندهای جاری آموزشی در دانشگاه

فعالیتها:

  • اطلاع رسانی در مورد جشنواره
  • برگزاری کارگاه در خصوص جشنواره و تدوین فرایندها
  • بررسی و بازنگری  فرایندهای آموزشی