کمیته پژوهش در آموزش

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشکده علوم پزشکی لارستان

Home » محتوا » کمیته پژوهش در آموزش

بازدیدها: 26

معرفی:

این دانشکده مفتخر به تلفیق آموزش و پژوهش بوده و درنتیجه امکان خدمت رسانی از طریق پژوهش ها و فرصت های یادگیری میدانی در فعالیت های خدمت رسانی را فراهم نموده است. تلفیق آموزش و پژوهش در تمام زمینه ها باعث هر چه گسترده تر شدن حوزه های این دو بخش گردیده و لذا در سال های اخیر حوزه مجزای پژوهش در آموزش را به عرصه ظهور کشانده است. واحد پژوهش در آموزش مرکز مطالعات و توسعه، مسئولیت هماهنگی و پشتیبانی از تحقیقات در زمینه آموزش پزشکی را برعهده دارد. لذا جهت عملکرد هر چه بهتر در این حوزه، و بر اساس طرح تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی، دانشکده علوم پزشکی لارستان اقدام به تشکیل “کمیته پژوهش در آموزش” نموده است. در واقع کمیته پژوهش در آموزش یکی از هفت کمیته ای می باشد که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشکده جهت نیل به اهداف این مرکز راه اندازی شده است. جهت عملکرد هرچه بهتر این بخش، بر اساس برنامه استراتژیک “مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشکده” و با توجه به نقاط ضعف و نقاط قوت سیستم، برنامه راهبردی پنج ساله “کمیته پژوهش در آموزش” ارائه شده است. امید است این کمیته با بهره گیری از توانمندی های بالقوه و بالفعل سایر اساتید بزرگوار و دانشجویان محترم و در ارتقاء کیفیت آموزشی موثر واقع گردد.

اهداف کلی:

 • تقویت ارکان و عوامل مرتبط با پژوهش در آموزش
 • حمایت معاونت پژوهشی از طرح  های پژوهش در آموزش 
 • افزایش کیفیت فعالیت  های پژوهش در آموزش  
 • تلاش در جهت نهادینه کردن طرح های پژوهش در آموزش

فعالیتها:

 • شناسایی مسائل و مشکلات موجود در فرآیند آموزشی (مربوط به اعضاء هیات علمی و دانشجویان )
 • شناسایی مسائل و مشکلات مربوط به برنامه ریزی آموزشی  (امکانات آموزشی ، عوامل اجرایی )
 • اولویت بندی محورهای پژوهش در آموزش براساس نیازهای آموزشی
 • ارایه خدمات مشاوره ای در خصوص طرحهای تحقیقاتی پژوهش در آموزش مجریان طرحها براساس درخواست آنها
 • بررسی و تصویب طرحهای پژوهش در آموزش اعضای هیات علمی تا سقف پنج میلیون تومان
 • ارائه پیشنهادات اصلاحی مبتنی بر نتایج حاصل از طرحهای تحقیقاتی پژوهش در آموزش به معاونت آموزشی دانشگاه و دانشکده های مربوطه
 • طراحی و اجرای طرحهای تحقیقاتی جهت رفع مشکلات آموزشی دانشکده ها توسط اعضای کمیته