سؤالات حیطه استدلال بالینی در دهمین آزمون المپیاد علمی (Puzzle Mordad Q ِ Daftarcheh)

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشکده علوم پزشکی لارستان

سؤالات حیطه استدلال بالینی در دهمین آزمون المپیاد علمی (Puzzle Mordad Q ِ Daftarcheh)

بازدیدها: 0   

بازدیدها: 0

 

 

file name : Puzzle-Mordad-Q-ِ-Daftarcheh.pdf
file size : 1 MB
دانلود