سؤالات حیطه تفکر علمی در علوم پایه در دهمین آزمون المپیاد علمی (تحلیل داده ها)

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشکده علوم پزشکی لارستان

سؤالات حیطه تفکر علمی در علوم پایه در دهمین آزمون المپیاد علمی (تحلیل داده ها)

بازدیدها: 0   

بازدیدها: 0

 

 

file name : -داده-ها.pdf
file size : 1 MB
دانلود