منابع آزمون غربالگری یازدهمین المپیاد علمی حیطه مدیریت در نظام سلامت (Leading Strategic Change)

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشکده علوم پزشکی لارستان

منابع آزمون غربالگری یازدهمین المپیاد علمی حیطه مدیریت در نظام سلامت (Leading Strategic Change)

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : Leading-Strategic-Change_-Breaking-Through-the-Brain-Barrier-2003.pdf
file size : 4 MB
دانلود