منابع آزمون غربالگری یازدهمین المپیاد علمی حیطه مدیریت در نظام سلامت (Strategic Organizational Change)

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشکده علوم پزشکی لارستان

منابع آزمون غربالگری یازدهمین المپیاد علمی حیطه مدیریت در نظام سلامت (Strategic Organizational Change)

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : Strategic-Organizational-Change_-Building-Change-Capabilities-in-Your-Organization-2005.pdf
file size : 1 MB
دانلود