منابع آزمون غربالگری یازدهمین المپیاد علمی حیطه مدیریت در نظام سلامت (The art of change leadership)

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشکده علوم پزشکی لارستان

منابع آزمون غربالگری یازدهمین المپیاد علمی حیطه مدیریت در نظام سلامت (The art of change leadership)

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : Cran-Cheryl-The-art-of-change-leadership-_-driving-transformation-in-a-fast-paced-world-John-Wiley-Sons-2015.pdf
file size : 2 MB
دانلود