نمونه سؤالات حیطه استدلال بالینی

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشکده علوم پزشکی لارستان

نمونه سؤالات حیطه استدلال بالینی

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : Sample-Clinical-reasoning.pdf
file size : 426 KB
دانلود