نمونه سؤالات حیطه مدیریت

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشکده علوم پزشکی لارستان

نمونه سؤالات حیطه مدیریت

بازدیدها: 0نمونه سوالات KF نمونه سوالات MCQ نمونه سوالات SC

بازدیدها: 0

نمونه سوالات KF

نمونه سوالات MCQ

نمونه سوالات SC

file name : -سوالات-EM.pdf
file size : 453 KB
دانلود