آئین نامه ها

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشکده علوم پزشکی لارستان

آئین نامه جشنواره آموزشی شهید مطهری

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : Motahari-PP.pdf
file size : 463 KB
دانلود

شیوه نامه ارزشیابی فعالیت های دانش پژوهی آموزشی

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : -نامه-ارزشیابی-فعالیت-های-دانش-پژوهی-آموزشی-1.pdf
file size : 1 MB
دانلود

آیین نامه عضویت در دفتر استعدادهای درخشان دانشکده علوم پزشکی لارستان

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : -نامه-عضویت-در-دفتر-استعدادهای-درخشان-دانشکده-علوم-پزشکی-لارستان.pdf
file size : 209 KB
دانلود

آئین نامه شورای هدایت استعدادهای درخشان وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : -نامه-شوراي-هدايت-استعدادهاي-درخشان.pdf
file size : 431 KB
دانلود

آیین نامه تسهیل ادامه تحصیل دانشجویان ممتاز و استعداد درخشان به مقاطع بالاتر

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : -نامه-تسهيل-ادامه-تحصيل-دانشجويان-ممتاز-و-استعداد-درخشان-به-مقاطع-بالاتر.pdf
file size : 310 KB
دانلود

دستورالعمل اجرایی نحوه امتیازدهی به فعالیتهای تحقیقاتی دانشجویان پژوهشگر موضوع بند «ک»

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : -اجرايي-نحوه-امتيازدهي-به-فعاليتهاي-تحقيقاتي-دانشجويان-پژوهشگر.pdf
file size : 270 KB
دانلود

شیوه نامه حیطه مطالعات میان رشته‌ای علوم انسانی و سلامت

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : Shivename_MotaleatEnsani11.pdf
file size : 540 KB
دانلود

شیوه نامه حیطه کارآفرینی در بستر دانشگاههای هزاره سوم

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : Shivename_Karafarini11.pdf
file size : 600 KB
دانلود

شیوه نامه حیطه مدیریت نظام سلامت

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : Shivename_Modiriyat11.pdf
file size : 443 KB
دانلود

شیوه نامه حیطه آموزش پزشکی

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : Shivename_Amoozesh11.pdf
file size : 416 KB
دانلود

شیوه نامه حیطه استدلال بالینی

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : Shivename_Balini11.pdf
file size : 692 KB
دانلود

شیوه نامه حیطه تفکر علمی در علوم پایه

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : shivaname_payeh11.pdf
file size : 1 MB
دانلود