واحد استعداد درخشان

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشکده علوم پزشکی لارستان

گزارش عملکرد استعداد درخشان ۱۴۰۰

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : -عملکرد-کمیته-استعداد-درخشان-1400.pdf
file size : 488 KB
دانلود

گزارش عملکرد کمیته استعداد درخشان در سال ۹۹

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : -عملکرد-کمیته-استعداد-درخشان.pdf
file size : 517 KB
دانلود