واحد دانش پژوهی

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشکده علوم پزشکی لارستان

گزارش عملکرد دانش پژوهی ۱۴۰۰

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : -عملکرد-کمیته-دانش-پژوهی1400.pdf
file size : 509 KB
دانلود

گزارش عملکرد کمیته دانش پژوهی در سال ۹۹

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : -عملکرد-کمیته-دانش-پژوهی.pdf
file size : 502 KB
دانلود