واحد پژوهش در آموزش

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشکده علوم پزشکی لارستان

گزارش عملکرد پژوهش در آموزش ۱۴۰۰

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : -عملکرد-کمیته-پژوهش-در-آموزش1400.pdf
file size : 438 KB
دانلود

گزارش عملکرد کمیته پژوهش در آموزش در سال ۹۹

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : -عملکرد-کمیته-پژوهش-در-آموزش.pdf
file size : 503 KB
دانلود