جشنواره شهید مطهری

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشکده علوم پزشکی لارستان

برنامه عملیاتی جشنواره شهید مطهری ۱۴۰۲-۱۴۰۱

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : 1401برنامه-عملياتي-جشنواره-شهید-مطهری-.pdf
file size : 1 MB
دانلود

برنامه عملیاتی کمیته جشنواره شهید مطهری ۱۴۰۱-۱۴۰۰

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : -عملياتي-1400-شهید-مطهری1.pdf
file size : 1 MB
دانلود

کتابچه خلاصه مقالات بیست و یکمین همایش آموزش پزشکی

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : -همایش-21.final_.pdf
file size : 3 MB
دانلود

کتابچه فرآیندهای برتر سیزدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : 13th-SMF.final-1.pdf
file size : 2 MB
دانلود

کتابچه خلاصه مقالات بیستمین همایش آموزش پزشکی

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : -20-final.pdf
file size : 5 MB
دانلود

برنامه عملیاتی کمیته جشنواره شهید مطهری ۰۰-۹۹

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : -عملياتي-جشنواره-شهيد-مطهري.pdf
file size : 2 MB
دانلود

راهنمای حیطه های یازدهمین جشنواره شهید مطهری

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : -2.pdf
file size : 474 KB
دانلود

برنامه عملیاتی کمیته جشنواره شهید مطهری ۹۹-۹۸

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : -عملیاتی-کمیته-جشنواره-شهید-مطهری-98-99.pdf
file size : 717 KB
دانلود