Home » همایش ها و کنفرانس ها » بیست و دومین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی
poster-small-3
نوع مشارکت: شرکت کننده
تاریخ برگزاری : 31-29 اردیبشهت 1400

بازدیدها: 0

بیست و دومین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی

تاریخ برگزاری: ۳۱-۲۹ اردیبشهت ۱۴۰۰

مکان برگزاری: دانشگاه علوم پزشکی شیراز

مهلت ارسال خلاصه مقالات: ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

سایت همایش: https://ichpe.org