Home » همایش ها و کنفرانس ها » پخش زنده کنفرانس بین المللی آموزش پزشکی (AMEE 2019)
پوستر amee
نوع مشارکت: شرکت کننده
تاریخ برگزاری : 4تا 6 شهریور ماه 98

بازدیدها: 0

 

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی (EDC) دانشگاه علوم پزشکی شیراز برگزار می کند:

پخش زنده کنفرانس بین المللی آموزش پزشکی (AMEE 2019)

زمان: ۴تا ۶ شهریورماه ۹۸

محل برگزاری: مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی (EDC) دانشگاه علوم پزشکی شیراز، سالن همایشهای دانشگاه (سینا و صدرا)، طبقه ۳