طیبه حسین پور

سمت: کارشناس مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی (EDC) دانشکده علوم پزشکی لارستان
رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد
ایمیل : Thmbd12@yahoo.com
تلفن : 52245009 داخلی 205