واحد استعداد درخشان

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشکده علوم پزشکی لارستان

فرآیند عضویت در استعداد درخشان

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : 2فرآیند-عضویت-در-هسته-استعداد-درخشان.pdf
file size : 191 KB
دانلود

فرآیند ادامه تحصیل دانشجویان ممتاز و استعداد درخشان در مقاطع بالاتر

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : -ادامه-تحصیل-دانشجویان-ممتاز-و-استعداد-درخشان-در-مقاطع-بالاتر.pdf
file size : 101 KB
دانلود