المپیاد علمی

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشکده علوم پزشکی لارستان

شیوه نامه حیطه مطالعات میان رشته‌ای علوم انسانی و سلامت

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : Shivename_MotaleatEnsani11.pdf
file size : 540 KB
دانلود

شیوه نامه حیطه کارآفرینی در بستر دانشگاههای هزاره سوم

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : Shivename_Karafarini11.pdf
file size : 600 KB
دانلود

شیوه نامه حیطه مدیریت نظام سلامت

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : Shivename_Modiriyat11.pdf
file size : 443 KB
دانلود

شیوه نامه حیطه آموزش پزشکی

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : Shivename_Amoozesh11.pdf
file size : 416 KB
دانلود

شیوه نامه حیطه استدلال بالینی

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : Shivename_Balini11.pdf
file size : 692 KB
دانلود

شیوه نامه حیطه تفکر علمی در علوم پایه

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : shivaname_payeh11.pdf
file size : 1 MB
دانلود

آئین نامه المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : Ayeen_Olympiyad.pdf
file size : 1 MB
دانلود