واحدهای مرکز

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشکده علوم پزشکی لارستان

اساسنامه کمیته دانشجویی مصوب ۱۴۰۱

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : asasname1401.pdf
file size : 641 KB
دانلود

دستورالعمل اجرائی تسهیل ادامه تحصیل استعدادهای درخشان ، نخبگان و استعدادهای برتر در دوره های تخصصی

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : aeein-93.pdf
file size : 186 KB
دانلود

شیوه نامه پانزدهمین جشنواره آموزشی کشوری شهید مطهری

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : -نامه-جشنواره-15.pdf
file size : 374 KB
دانلود

آیین نامه جشنواره آموزشی کشوری شهید مطهری ۱۴۰۱-۱۴۰۰

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : motahari-pp-final.1400.7.24-.pdf
file size : 147 KB
دانلود

آیین‌نامه نحوه پذیرش برگزیدگان المپیادهای علمی دانش آموزی و جشنواره خوارزمی

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : -نامه-پذیرش-المپیاد-و-جشنواره-خوارزمی.pdf
file size : 347 KB
دانلود

شیوه نامه تخصیص امتیاز به واجدین شرایط ورود بدون آزمون از مقطع کارشناسی به کارشناسی ارشد

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : Shivename_TakhsisEmtiyaz99.pdf
file size : 554 KB
دانلود

دستورالعمل تشکیل کمیسیون ویژه حمایت از استعدادهای درخشان

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : Dastoor_CommissionVijeh.pdf
file size : 58 KB
دانلود

آئین نامه تسهیلات آموزشی، پژوهشی و رفاهی ویژه استعدادهای درخشان

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : Ayeen_TashilatAmoozeshi99.pdf
file size : 1 MB
دانلود

آئین نامه تسهیل ادامه تحصیل دانشجویان استعداد درخشان به مقاطع بالاتر

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : Ayeen_EdameTahsil99.pdf
file size : 1 MB
دانلود

توضیحاتی در خصوص آئین نامه ها و تسهیلات ویژه استعدادهای درخشان

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : ayeen_derakhshantozihat992.pdf
file size : 252 KB
دانلود

آیین نامه «پشتیبانی از فعالیت های علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلی کشور»

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : attachments-vbxmwbxd.zip
file size : 2 MB
دانلود

شیوه نامه مدیریت و اجرای فرایند داوری جشنواره کشوری شهید مطهری ۹۹

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : -1-16.3.1399.pdf
file size : 306 KB
دانلود