دانشکده علوم پزشکی لارستان

Home » دانشکده علوم پزشکی لارستان

برگزاری بیست و دومین همایش آموزش پزشکی به صورت کاملاً مجازی

با توجه به شرایط ناشی از شیوع ویروس کووید-۱۹ و ضرورت رعایت محدودیتهای در نظر گرفته شده توسط ...

فراخوان جشنواره یک روزه اتا (اشتراک گذاری تجربه های ارزشمند)

در راستای استعدادیابی و افزایش شور و نشاط علمی در دانشجویان و ترغیب آنها به توجه به جامعه ...

برگزاری کارگاه روشهای طراحی سؤال و ارزشیابی دانشجو

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی (EDC)دانشکده  برگزار می کند: کارگاه روشهای طراحی سؤال و ارزشیابی دانشجو (ویژه ...