بازدیدها: 65

ثبت نام کارگاه های توانمندسازی اساتید

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشکده علوم پزشکی لارستان

کارگاه های توانمندسازی اساتید

  • موارد ستاره دار فیلدهای الزامی هستند.

لطفا قبل از ثبت نام به نکات زیر توجه نمائید:

  1. بازه زمانی ثبت نام تمامی کارگاه ها تا آخر وقت اداری دو روز قبل از برگزاری کارگاه می باشد.
  2. متقاضیان می بایست تمام مدت برگزاری کارگاه در جلسه کارگاه حضور داشته باشند و به متقاضیانی که بیش از 30 درصد از مدت زمان برگزاری کارگاه غیبت داشته باشند گواهی شرکت داده نخواهد شد.